Witamy na blogu firmy Inoxa

Dlaczego należy segregować śmieci w domu?


Poprawa stanu środowiska naturalnego i zmniejszenie skali zagrożeń, jest zarówno sprawą każdego z nas, jak i problemem, który jest rozwiązywany na poziomie całej Unii Europejskiej. Obok zagrożeń związanych z ocieplaniem się klimatu powodowanym podwyższoną emisją dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych, a także wciąż rosnącym zanieczyszczeniem  powietrza, jednym z największych problemów jest rosnąca ilość odpadów i problemy z ich odpowiednim zagospodarowaniem

Stosowane przez lata składowanie przestało być wystarczające, ponieważ z jednej strony pojawił się problem braku terenów, gdzie można by zakładać kolejne wysypiska, a z drugiej zaczęto sobie coraz powszechniej uświadamiać, że wiąże się to z dużym marnotrawstwem energii i niewykorzystanymi możliwościami recyklingu. Coraz częściej wdrażane są technologie pozwalające na ponowne używanie dużej części wyrzucanych odpadów, czy to do pozyskiwania energii, czy też do produkcji nowych materiałów. Skuteczność takiego systemu wymaga jednak zaangażowania od wszystkich, w tym np. korzystania z koszy do segregacji odpadów i ich selektywnej zbiórki, która ułatwia odzyskiwanie surowców. Przyjrzyjmy się bliżej temu, dlaczego trzeba segregować odpady i zobaczmy, jakie są najwygodniejsze rozwiązania mogące to ułatwić.

Jak należy segregować odpady?

Przepisy europejskie nakładają na kraje członkowskie coraz wyższe limity dotyczące przetwarzania powstających odpadów. W niezbyt odległej perspektywie, bo w roku 2030 poziom zagospodarowania wytwarzanych śmieci powinien sięgnąć aż 60%. Jednym ze sposobów na ułatwienie osiągnięcia tego celu jest zachęcanie do segregowania odpadów przez systematyczne zwiększanie stawek za wywóz śmieci dla tych, którzy tego nie robią. By móc korzystać z opłat na niższym poziomie trzeba skrupulatnie przestrzegać niezbyt skomplikowanych zasad dzielenia powstających śmieci komunalnych na poszczególne frakcje. Jednocześnie przedsiębiorstwa zajmujące się wywozem śmieci coraz częściej wprowadzają systemy pozwalające na identyfikację osoby, która jest odpowiedzialna za określoną partię odpadów, a także przeprowadzają kontrole, a w razie potrzeby nakładają karne opłaty.

Od 2019 roku wszystkie odpady powstające w gospodarstwie domowym trzeba dzielić na pięć podstawowych frakcji. Są to metale i tworzywa sztuczne, zbierane w kontenerach oznaczanych kolorem żółtym, papier, który powinien trafiać do pojemników niebieskich, szkło, które należy umieszczać w koszach o brawie zielonej. W kontenerach o kolorze brązowym muszą się znaleźć odpady biodegradowalne, a odpady zmieszane trafiają zgodnie z przepisami do pojemnika w kolorze czarnym. 

Na szczęście w ramach jednolitego systemu zarządzania odpadami reguły zaliczania poszczególnych rodzajów śmieci do danej kategorii są takie same, dość łatwo można się więc do nich przyzwyczaić. Jak wiadomo, do niebieskiego pojemnika na papier wyrzucamy m.in. torby i opakowania papierowe, stare gazety i ulotki, a także kartony czy pudełka papierowe. W żółtym kontenerze na metale i tworzywa sztuczne powinny się znaleźć np. plastikowe butelki, torebki, folie czy elementy opakowań, a także puszki, folia aluminiowa, kapsle i zakrętki. Do brązowego kosza na odpady bio wkładamy resztki warzyw i owoców, skorupki jaj, kwiaty czy resztki jedzenia. W zielonym pojemniku na szkło opakowaniowe  umieszczamy np. butelki oraz słoiki, w czarnym kontenerze na odpady zmieszane powinny zaś znaleźć się odpady, których nie można zaliczyć do innych kategorii poza odpadami niebezpiecznymi i specjalnymi. W czarnym koszu na śmieci wylądują więc np. zabrudzony lub mokry papier czy też zużyte materiały higieniczne.

Warto pamiętać, że poza typowymi odpadkami komunalnymi osobno są zbierane tzw. odpady zielone – zbierane z posesji liście, koszona trawa czy obcinane gałęzie. Oddzielnie są także odbierane tzw. gabaryty, a zatem stare meble, dywany, wykładziny, sprzęt sportowy, wózki dziecięce czy różne elementy wyposażenia domu. Do specjalnie zamawianych kontenerów powinien trafiać gruz i odpady powstające podczas prac remontowych i budowlanych – m.in. skuwane kafelki, stare boazerie, parkiety, panele podłogowe, resztki klejów i zapraw czy demontowana ceramika sanitarna. Do specjalnie oznaczonych pojemników w aptekach należy przekazywać przeterminowane i niepotrzebne leki, a w sklepach RTV można znaleźć kontenery na zużyte baterie. Do tzw. Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów, które znajdują się na terenie każdej gminy, należy przekazywać wszelkie odpady niebezpieczne m.in. puszki po farbach, rozpuszczalniki, elektrośmieci, stare opony czy chemikalia. 

Jak odpowiednie pojemniki na odpady mogą pomóc w selektywnej zbiórce? 

Choć sam podział odpadów na różne frakcje nie jest zbyt trudny, to dla wielu osób problemem jest nie tyle samo dzielenie śmieci, ile znalezienie odpowiedniego miejsca do ich przetrzymywania. Wychodzenie z niewielką ilością odpadów do śmietnika i rozkładanie ich po stojących tam kontenerach jest niewygodne i uciążliwe, jednocześnie korzystanie z jednego pojemnika oraz rozdzielanie śmieci tuż przed ich włożeniem do koszy nie jest praktyczne, a często prowadzi do zabrudzenia poszczególnych frakcji. Najlepszym wyjściem jest w takiej sytuacji posiadanie kilku pojemników, w których można gromadzić odpady i wyrzucać je raz na jakiś czas. Wymaga to jednak sporej ilości miejsca w kuchennych szafkach. Na szczęście producenci systemów do wyposażenia szafek kuchennych oferują bardzo wygodne rozwiązanie tego problemu.

Do selektywnej zbiórki odpadów można wykorzystywać wygodne pojemniki, które można wbudować w szafkę przeznaczoną do ich przechowywania. Najprostszą metodą będzie wstawienie ich do wysuwanej wraz z całym frontem szuflady, działającej podobnie jak popularne szafki cargo. Dzięki temu zyskamy komfortowy dostęp do wszystkich pojemników, co umożliwi nie tylko wygodne wkładanie odpadków do właściwego kosza, ale również da możliwość swobodnego wyciągania pojemnika, żeby go opróżnić. 

Kosze przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów są ustawiane na sporych tackach z tworzywa sztucznego, stanowiących dodatkowe zabezpieczenie przed zabrudzeniem wnętrza szafki, a jednocześnie gwarantują większą stabilność pojemników. Dostępne są zestawy o różnych rozmiarach i składające się z rozmaitej liczby pojemników. Mniej rozbudowany zestaw to dwa pojemniki ze szczelnymi pokrywkami, co dodatkowo zapobiega rozprzestrzenianiu się przykrych zapachów oraz dwóch mniejszych pojemników otwartych. W bardziej rozbudowanych koszach znajdziemy trzy lub cztery pojemniki zamykane i do trzech pojemników otwartych. Warto zwrócić uwagę na fakt, że wszystkie kosze są wykonane z trwałego i łatwego w czyszczeniu tworzywa sztucznego. 

Korzystanie z pojemników przeznaczonych do segregowania odpadów jest intuicyjne i bardzo proste. Dzięki znajdującym się na nich akcentom kolorystycznym łatwiej będzie pamiętać o wrzucaniu śmieci do właściwych kontenerów. Mechanizm wysuwania całości ułatwi pozbywanie się resztek z talerzy, wyrzucania odpadów pozostałych po gotowaniu czy jedzenia, które znajduje się w przeznaczonych do mycia garnkach. Dopasowany do potrzeb i ilości powstających w naszej kuchni śmieci system wysuwanych koszy jest znakomitym rozwiązaniem ułatwiającym dbanie o środowisko naturalne.


Wróć do bloga